Admission

KV WCL NEW MAJRI

SESSION: 2018-19

New Admissions During The Session

 

CLASS

No of Sections

New Admissions

Remarks

New

Admn

Admns. On Spl Disp

Admns on

KV TCs

Total

I

02

80

01

00

81

 

II

02

08

00

00

08

 

III

02

02

01

03

06

 

IV

02

08

03

01

12

 

V

02

10

01

00

11

 

VI

02

02

01

00

03

 

VII

02

04

00

00

04

 

VIII

02

03

00

00

03

 

IX

02

01

00

01

02

 

X

02

00

00

00

00

 

XI  Science

01

06

00

00

06

 

XI Commerce

01

03

00

00

00

 

XI

Humanities

NA

NA

NA

NA

NA

 

XI Any

Other

 

 

 

 

XII Science

01

00

00

01

01

 

XII

Commerce

01

00

00

00

00

 

XII

Humanities

NA

NA

NA

NA

NA

 

XII Any

Other

-

 

 

 

 

 

 

NO. OF STUDENTS ADMITTED UNDER RTE

S. No.

Class

No. of children admitted

1.

I

20

2.

II

17

3.

III

19

4.

IV

18

5.

V

19

6.

VI

17

7.

VII

12

8.

VIII

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR.NO.

ADMISSION NO

STUDENT’S NAME

FATHER’S NAME

SECTION

1

3600

HARSHAL PRASHANT KALE

PRASHANT NAMDEO KALE

B

2

3648

AYAN MOHMMAD ALI MANSURI

MOHMMAD ALI MUSTAKIM MANSURI

B

3

3672

TANUSHRI VINOD AKULWAR

VINOD PRAHAKAR AKULWAR

B

4

3599

ANIKET AMAR SINGH KEWAT

AMAR SINGH GAYAPRASAD

B

5

3647

GITANSHU NITIN BARAHATE

NITIN ROHIDAS BARAHATE

B

6

3621

AKSHARA TAJANE

SUNIL MURLIDHAR TAJANE

B

7

3619

RAJSHRI PRAVIN MAHATALE

PRAVIN MADHUKAR MAHATALE

B

8

3594

YASH SUJIT PANDEY

SUJIT DULARE PANDEY

B

9

3642

KONAIN HASAN

ABRALU HASAN

B

10

3665

OMKAR VITTHAL MADKAM

VITTHAL MAHADEO MADKAM

B

11

3616

KIRAN RAJESH YERKADE

RAJESH NATTHUJI YERKADE

B

12

3640

VAIBHAV PANDEY

PURUSHOTTAM KUMAR

B

13

3639

KOMAL KUMARI

PRADEEP KUMAR

B

14

3614

RUDRA GAJANAN BAWANE

GAJANA NANAJI BAWANE

B

15

3662

SAHIL SATISH DRUGKAR

SATISH GAJANAN DRUGKAR

B

16

3686

SUBHAM BHELBAHADUR CHOUDHARI

BHELBAHADUR BUDHAN CHOUDHARI

B

17

3613

SMITH KUSHAL ZADE

KUSHAL GIRIDHAR ZADE

B

18

3685

ASHOK KRISHNA CHOUDHARY

KRISHNA THAG CHOUDHARY

B

19

3636

TANMAY MAHADEO DONGE

MAHADEO NAMDEO DONGE

B

20

3660

ARUN KUMAR RAMESH ADEPU

RAMESH LAXMAN ADEPU

B

21

3611

RISHABH ANIL SHUKLA

ANIL RAMNATH SHUKLA

B

22

3610

ADARSH AJAY SAO

AJAY CHANDRIKA SAO

B

23

3634

AKSHRA AMRUT SIDAM

AMRUT PARSHURAM SHIDAM

B

24

3658

SONAKSHI VIVEK PATIL

VIVEK SUKSHAM PATIL

B

25

3609

RUTIKA SURAJ  MESHRAM

SURAJ RAMKRUSHAN MESHRAM

B

26

3633

BALAJI VINOD YADAV

VINOD SHAMBHU YADAV

B

27

3607

NITU PRAJAPATI

DHARMENDRA JAYRAM PRAJAPATI

B

28

3631

JANHVI PRADIP SIDAM

PRADIP NATHU SIDAM

B

29

3630

ADARSH SHRIKANT VARMA

SHRIKANT RAMKHELAWAN VARMA

B

30

3654

VIDHIKA DEVENDRA MOHURLE

DEVENDRA BHANUDAS MOHURLE

B

31

3605

SAKSHI ARVIND PRASAD

ARVIND SHANKAR  PRASAD

B

32

3653

KALASH ARVIND KOLHE

ARVIND NAMDEO KOLHE

B

33

3604

MADHAVI RAJENDRA MESHRAM

RAJENDRA SUKRAM MESHRAM

B

34

3628

ANCHAL YADAV

RAJENDRA PRABHUNARAYAN YADAV

B

35

3652

KRISHNA RAVINDRA JIWTODE

RAVINDRA NARAYAN JIWTODE

B

36

3603

LAWANYA PANDURANG NINDEKAR

PANDURANG MAROTI

B

37

3627

TANMAY NITIN MUDPALIWAR

NITIN MUDPALIWAR

B

38

3602

TARUN SHANKAR DORLIKAR

SHANKAR TUKARAM DORLIKAR

B

39

3626

SPANDANA ANIL SATPUTE

ANIL GOSAI SATPUTE

B

40

3601

ARCHANA BHAIYADIN PRAJAPATI

BHAIYADIN RAMA PRAJAPATI